Кремена
Руменова Петрова
25

Сливен - преференция №110

Кремена Петрова е специалист с дългогодишен опит в областта на маркетинга, магистър по икономика от Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов.
Тя е общински съветник в Нова Загора от гражданската квота на “Демократична България”.

Кремена е организатор на протестите за чист въздух в Нова Загора, учредител на инициативния комитет „Нова Загора иска да диша”, вносител на петиция до Европейския парламент срещу замърсяването на въздуха в града и активен участник в кампании за по-чиста околна среда.

На парламентарните избори тя се явява, мотивирана да допринесе за законодателни промени за ефективни политики в областта на екологията и най-вече за чистотата на атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха с миризми е вторият най-често срещан проблем след шума, от който гражданите на ЕС се оплакват. Необходимостта от действия за решаването на проблема става все по-спешна с нарастващото признаване на всички нива за вредите от лошото качество на въздуха и влиянието му върху здравето и живота на хората.

За България, в която искам да дишам свободно!