Кристиана
Стоянова
66

Варна - преференция №111

Кристиана Стоянова е застъпник за качествено образование, права на човека и устойчиво развитие. Има опит в международни институции като Европейската комисия, Съвета на Европа и ООН. Работи като обучител и консултант.

Приоритети: 

  • Достъпна, качествена и зелена градска среда
  • Качествено и модерно образование
  • Участие на младите хора в процесите по вземане на решения