Кристина
Николаева Петкова
25

23 МИР - преференция №102

Кристина Петкова е юрист в адвокатско съдружие. Фокусът на работата ѝ е в гражданското право и в частност – семейното право. От 2015 г. е сертифициран медиатор. Интересите ѝ са свързани с правозащитни въпроси, както и с прилагането на различни европейски регулации в България. Ежедневната ѝ работа е свързана с правно консултиране на клиенти по семейноправни въпроси на местно и национално ниво, както и в сферата на упражнено домашно насилие. Консултира в сферата на трудовото право и защитата на личните данни. Председател е на националната женска организация на Демократи за силна България (ДСБ) от 2017 г. насам, част от Изпълнителния съвет на ДСБ, както и част от ръководството на ДСБ Триадица.

Възпитаник е на Нов български университет. Има и магистърска степен по „Връзки с обществеността“. Гимназиалното си образование завършва в Национална търговско-банкова гимназия като сертифициран счетоводител. Кристина е дългогодишен доброволец и член на неправителствена организация, работеща в сферата на защита на животните.

Намира за необходимо ревизирането на редица закони, които да дадат сигурност и да служат като основа за развитието на държавата, без да бъдат непрестанно изменяни. Има цялостна визия за промяна в актове като Закона за хазарта, Закона за защита от домашно насилие, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните. Убедена е, че доброто законодателство стои в основата на развитието на България и връщането на просперитета на нацията ни. Кристина е родена и израснала в София. Омъжена, с едно дете.

Цитат

„Мечтата ми е политика да правят достойните, можещите, знаещите и почтените хора, за да бъде България силна, европейска, единна и основаваща се на върховенство на правото.“