Кристина
Трифонова Влашка
14

17 МИР - преференция №107

Кристина Влашка
Родена в град Пловдив
Висше икономическо образование.
Своя професионален опит натрупва основно в една от най- големите Австрийски фирми в областта на финансите.
Занимава се със собствен бизнес.
Ползва свободно: немски, английски, сърбохърватски.