Крум
Добринов Стоилов
14

Благоевград - преференция №114

Крум Стоилов е главен медицински физик експерт в отделение по лъчелечение към СБАЛО “Свети Мина“ ЕООД гр. Благоевград, както и медицински физик експерт в отделение по лъчелечение към МБАЛ “Сърце и мозък”, където наравно с лекарите от отделението участва активно в лъчелечебния процес.

Негова отговорност е изготвянето на дозиметричния план на пациента и калибрирането на апаратурата за облъчване. Има дългогодишен опит като сервизен инженер на медицинска апаратура. Член е на Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство. Активно участва при избора и подновяването на съвременна диагностична и лъчетерапевтична апаратура.

От септември 2023 е хоноруван преподавател по биофизика в Медицински университет – Плевен.

Притежава магистърска степен по биофизика от ЮЗУ ‘Неофит Рилски’ и Медицинска радиологична физика към Медицински университет София.

Крум вярва, че всеки гражданин има право на свободен достъп до качествено медицинско обслужване. За да се постигне това, той ще работи за промяна на здравната система. Като експерт в медицинската физика, ще съдейства за равномерно и пропорционално разпределение на качествена диагностична и терапевтична апаратура в цялата страна. В сферата на спорта ще работи за популяризирането му сред младежта, както и за подобряване на условията в материалните бази.