Ленко
Монев
66

Силистра - преференция №115

Инж. Ленко Монев е роден в с. Искра. По образование е строителен инженер, завършил е Лвовски Политехнически Университет в Украйна. Притежава допълнителна квалификация в сферата на промишлено и гражданско строителство. Собственик на строителна фирма,изградила жилищни и нежилищни сгради, както и административни, ремонтни дейности на Държавен архив Варна и Силистра. Женен с две деца. Владее руски и украински.