Лили
Михайлова
66

София - преференция №145

Кандидат за общински съвет

Приоритети за работата на Общинския съвет:
– Основен приоритет за София, да бъде безопасна и да се спазва обществения ред: конституционно задължение на държавата, чрез своите органи е да гарантира на всички граждани нормални условия на живот
– Образователната програма да бъде в интерес на нашите деца, да е достатъчно практична и да им дава приложими знания, които са важни за тях в бъдеще, да бъде ориентирана към техните таланти и качества
– Здравеопазване: – да се лекуваме в една добре организирана здравна система, която се грижи за нашето здраве и е важна за пациента.

Лили Михайлова е правоспособен юрист, сертифициран медиатор и експерт по безопасност на труда. Има дългогодишен опит в сферата на комуникациите областта на съдебно и извънсъдебно решаване на спорове. През последното десетилетие работата й е активно ангажирана с оспорване на действия и бездействия на административните органи, които според Лили упражняват своите правомощия незаконосъобразно и превратно спрямо гражданите.