Лили
Тодорова Михайлова
25

Враца - преференция №105

24 МИР - преференция №120

Лили Михайлова е юрист, специалист по съдебно и извънсъдебно решаване на спорове.

В Парламента ще работи за създаване на механизми за по-добро взаимодействие и сътрудничество между институциите, бързина и по-лесен достъп до услуги за граждани. Лили смята, че има огромна необходимост от работещи, широко ангажирани политики в обществена полза с ясно разписани правила, процедури и срокове за изпълнение. За целта е необходимо да бъдат създадени комисии за контрол върху дейността и по-големи санкции при неизпълнение на задълженията. 

Според Лили сферата на образованието, има нужда от нов подход в преподаването, тъй като досегашната образователна система е остаряла и не е подходяща за интересите и талантите на децата и младежите. За да създадем личности е необходимо нашите деца да получават по-приложими и практични знания. Животът е силно динамичен и най-доброто, което можем да направим за децата на България, е да ги подготвим за бъдещето по най-добрия начин.

“Колкото по-честно, толкова по-лесно!