Лозина
Йорданова Николова
12

Видин - преференция №108

Лозина Николова е психолог.

Родена в гр. Ямбол на 01.01.1977 год. Завършила висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“-

гр. Благоевград, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“,

професионална квалификация – магистър по психология.

18 години стаж в Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, на длъжност „социален

работник“. От 2019г. работи като “психолог“ в ДГ “Зорница“ – гр. Видин.

Област на експертиза: психология, социални дейности. Омъжена с едно дете.