Лука
Делийски
66

Септември - преференция №102

Лука Ненков Делийски, роден на 18.03.1964.г. в град Пазарджик. Завършва Национална Художествена Академия-София 1996г., специалност Реставрация. Работи като художник-реставратор.