Любомир
Гришев Никифоров
25

25 МИР - преференция №115

Любомир Никифоров има опит в частния, публичния и неправителствения сектор. Завършва Право и икономика в три европейски университета. Работил e и учил в 5 държави на 4 езика. В момента работи в администрацията и наред с това e докторант по право. Той е един от най-младите кандидат-депутати на „Да, България!“, но с най-активно изявените позиции по темите за човешките права в България.

Любомир е първият някога награден с Deutschlandstipendium в тази магистратура и успява да плати цялото си обучение самостоятелно като съчетава работа и учене. Неговите усилия са награждавани многократно чрез изследователски стипендии на социални и политически теми от Schwarzkopf Stiftung и Bundeszentrale für politische Bildung и Deutsche Welle.

Любомир вярва, че един от проблемите на българската политическа среда е липсата на видимост на многоликостта на обществото, в което живеем. Според него едно от най-важните неща за това да живеем в общество на равни възможности е това да могат всички да разпознаят себе си в депутатите в Парламента.