Любомир
Иванов
66

Кюстендил - преференция №118

Любомир Иванов е завършил “Право” в Софийския университет “Свети Климент Охридски” през 2002-а година. Има натрупан корпоративен опит в частния сектор и два пъти е бил кандидат за Общински обществен посредник за община Кюстендил. Заемал е активни граждански позиции и е участвал в различни протестни инициативи по отношение на местни казуси.
Основните му приоритети включват премахване на феодалния модел в община Кюстендил, въвеждане на пълна прозрачност относно разпоредителните сделки и сделките на управление с общинска частна собственост чрез публичен регистър, постепенно презалесяване на лесопарк “Хисарлъка” и грижа за околната среда в община Кюстенди