Магдалена
Овчарова
66

Стара Загора - преференция №103

Магдалена Овчарова е адвокат, специализирана в корпоративното и административно право. Юридически консултант на български и международни компании. Приоритет в работата ѝ в общинския съвет ще е изпълнението на Териториалния план за възстановяване и устойчивост и Плана за справедлив преход, така, че реално да се изпълни заложената европейска директива „никой да не бъде изоставен“. Ще работи за подобряване на инвестиционния климат, в баланс с опазването на околната среда. Както и за по-широко участие на гражданите в управлението.