Магдалена
Прътева
66

Благоевград - преференция №114

Магдалена Прътева е регионален мениджър по банково застраховане в “Алианц България”. Магистър по финансов мениджмънт и маркетинг от Висшето училище по застраховане и финанси. Бакалавър по счетоводство и контрол от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Бакалавър по социология от същия университет. Завършила е Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Благоевград.