Марин
Филчев Маринов
12

Видин - преференция №105

Марин Филчев е земеделски производител.

Роден в гр. Пловдив на 05.06.1983 год. Завършил Висше образование – УНСС, магистър, специалност „Счетоводство и търговия“. Земеделски производител.

Област на експертиза: Земеделие. Отглеждане на зърнени култури и зеленчукопроизводство.

Женен с 2 деца.