Марин
Щерев
66

Варна - преференция №136

Марин Георгиев Щерев е роден през 1979 г. в гр. Варна в семейство на учителка и икономист. Завършил е Математическата гимназия в града с профил „Физика“. Магистър по „Международен бизнес“ от ИУ – Варна, със специализация по „Международни финанси“. Експерт е към Окръжен съд Варна с дългогодишен стаж в държавната администрация на различни позиции.

Приоритети:

  • Прозрачна бюджетна политика
  • Удобна градска среда с достатъчно зелени площи
  • Целесъобразна инфраструктура за всички
  • Планиране на устройствените зони в интерес на жителите и гостите на града и общината.