Мария
Брайкова
66

Карлово - преференция №105

Мария Брайкова е на 33 години, семейна с едно дете. Работи като учител в прогимназиален етап. Кандидатира се за общински съветник, за да участва активно във взимането на решения, касаещи благосъстоянието на жителите на община Карлово. Приоритетите ѝ включват десегрегация и интеграция, качествен достъп до образование и социални услуги, опазване на културно-историческото наследство и околната среда, прозрачно управление на средствата в общината и целесъобразното им разходване.