Мария
Гаджева
66

Казанлък - преференция №116

Мария Гаджева е психолог и начален учител с над 10-годишен стаж в системата на образованието.Завършила е магистратура по училищна психология в Пловдивдския университет. Работила е като управител на частен детски център. Добър оратор и верен човек на идеята за промяна на образователната система. С множество сертификати по училищна психология и отлични познания по педагогика и психопатология. Владее английски и руски език.