Мария
Иванова Ангелова-Дойчева
12

Варна - преференция №132

Мария Ангелова е завършила ТУ Варна – инж СОТС; завършила ТУ Варна – право. Юрист с 25 год стаж. Общински съветник мандат 2019.