Мария
Иванова
66

Силистра - преференция №109

Мария Иванова е родена в гр. Силистра. През 2000 г. завършва висше образование в РУ „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра по специалност „Педагогика на обучението по история и география“, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Магистърска степен по специалността „История – Античност и средновековие“ придобива през 2011 година в ШУ „Епископ Константин Преславски“. През 2019 г. се дипломира във Великотърновския университет „Свети свети Кирил и Методий“ със специалност „Психология“. Притежава допълнителна квалификация „Психолог – консултант“. Преминала е обучение за външен инспектор към Националния инспекторат на образованието и участва в инспектиращи екипи. През 20-те си години трудов стаж изпълнява длъжностите учител по история, география, философия, педагогически съветник, а от началото на 2021 г. е директор на Основно училище „Христо Ботев“, град Алфатар.