Мария
Метларова
66

Родопи - преференция №102

Мария Метларова завършва висше образование “Българска Филология” степен магистър в ПУ “П. Хилендарски”, след което придобива магистратура “Бизнес комуникации и връзки с обществеността” в същия университет.
В момента е управител на софтуерна фирма.
Семейна, с две деца.