Мария
Постолова
66

Благоевград - преференция №132

Мария Постолова е от Благоевград, семейна с две деца. По професия e акушерка в гинекологичен кабинет към СБАЛО “Св. Мина” в Благоевград, където заедно с лекарите участва активно в наблюдението и лечението на пациентки с онкологични заболявания.
От 2019-а година е член на “Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи” и на “Алианса на българските акушерки”. От 2023-а година е регионален координатор за Благоевград на „Алианса на българските акушерки“.

Предстои й дипломиране в ЮЗУ “Неофит Рилски”, в специалност “Управление на здравни грижи” – магистърска програма. Наставник база в СБАЛО „ Св. Мина“ гр. Благоевград на обучаващи се в специалност „акушерка” към Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

Постолова вярва, че медицинските специалисти играят ключова роля в сферата на здравеопазването и ще работи за по-добри условия и адекватно заплащане на труда им.