Мартина
Антонова
66

Казанлък - преференция №109

Марина Станева-Антонова е член на УС на Българско сдружение по психоанализа и групова анализа, член на Българско дружество по психодрама и групова терапия и на
Българската асоциация по психотерапия. Магистър по философия от СУ „Св. Климент
Охридски“ и магистър по артистично психо социални практики от Нов български
университет. Водеща на многобройни тренинг курсове, координатор в няколко
международни проекта в социалната сфера. Завършила е и следдипломна квалификация за културен мениджър към Столичната община. Владее перфектно английски, немски, чешки и руски език.