Мавроди
Евстатиев Калейнски
12

Велико Търново - преференция №109

Мавроди Евстатиев Калейнски е лекар специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Завършва медицина в Медицинска академия в София с отличен успех. Участвал е в международни обучения и специализации в САЩ, Нидерландия, Унгария, Англия, Швейцария. Завършил е курс на обучение в Световната здравна организация по сексуално и репродуктивно здраве.

Бил е общински съветник във Велико Търново. Участвал е във възстановяването на Българския лекарски съюз през 1991 г., а в момента е секретар на РЛК-БЛС Велико Търново. Учредител е на политическа партия “Демократи за силна България” и председател на общинска организация на ДСБ, членува в множество професионални, неправителствени и благотворителни организации.

Като представител на България е участвал в международни миротворчески мисии на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа през 1997 и 1998 г. в следвоенна Босна и Херцеговина и през 2001 г. в Косово.