Метин
Ахмедов
66

Омуртаг - преференция №102

Кандидат за общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Подобряване на опазването на околната среда и водите
– Опазване на дивеча, рибата и застрашените от изчезване видове
– Подобрение на условията за труд в горските и ловни територии
– Подобряване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги на всички жители
– Подобряване инфраструктурата и чистотата във всички населени места на община Омуртаг.

Метин Ахмедов е председател на Ловно-рибарския съюз „Хан Омуртаг- 2001”. Завършил е Средно-специално образование в Професионална гимназия по селско стопанство в гр. Велики Преслав, със специалност Горско и ловно стопанство. Професия техник-лесовъд.