Михаил
Михов
66

Русе - преференция №117

Михаил Михов – Кандидат за Общински съветник Приоритети за работа в общинския съвет: – Развитие на крайградски паркове и зони за отдих – Развитие на Дунавското крайбрежие в община Русе – Подобряване на градската среда – улична мрежа, велоалеи, зелени зони, осветление, въздух и вода  Михаил Михов има активна дейност в сферата на устойчивия туризъм и опазването на околната среда. Дългогодишен екскурзовод, планински водач и експерт по туризъм, той работи за утвърждаването на автентичните преживявания сред природата и съхранения пейзаж като централен пункт в туристическото развитие на България и в частност в Дунавския регион.