Михаил
Панайотов
Член на Да, България
13

Михаил Панайотов е роден през 1986 г. в София. Завършва езикова гимназия с немски и английски език. Започва да програмира на 14-годишна възраст. В 11 клас печели първо място на регионална олимпиада по Информатика в София. През 2010 г. завършва бакалавърска степен по Информатика в Нов Български Университет. От 2010 г. до 2012 г. следва магистратура „Софтуерни технологии в Интернет” в Нов Български Университет. Има повече от 15 години опит в софтуерната индустрия, на различни позиции, от програмист, през софтуерен архитект, до главен технически директор (CTO). Internet Of Things и Home Automation специалист, предприемач. Владее английски език.

Учредител на “Да, България!”.