Михаил
Стефанов
66

Добрич - преференция №123

Михаил Стефанов е роден на 26 март 1976-а година в Добрич. Вдовец, с натрупан трудов стаж в сферата на селското стопанство и специализираното строителство. Понастоящем има собствена фирма за метални конструкции.