Михал
Сотиров
66

София - преференция №124

През последните 4 години е заместник-кмет на район „Лозенец”. Преди това е създател и управител на първата фирма в България в сферата на търговията с биоразградими алтернативи на пластмасови опаковки. Иска в София да има твърдо установени правила, които администрацията да може да прилага адекватно.