Милена
Неделчева Димитрова
14

Бургас - преференция №121

Родена и израснала в град Бургас. Омъжена с една дъщеря.
От 1989 г в продължение на 26 години работи като служител в администрацията на „Лукойл Нефтохим-Бургас“АД.
От 2015 година осъществява мечтата си да бъде художник и вече 9 години упражнява дейност като художник на свободна практика. Основава школа по изобразително изкуство за деца, която е творческо пространство за много талантливи деца от Бургас и страната. За работа ѝ красноречиво говорят многобройните отличия и спечелени награди от местни, национални и международни конкурси за детско творчество. За много от учениците на нейната школа „Рисувалня Елфина“ рисуването се превръща в път към професия.

С евроатлантически убеждения е и вярва, че мястото на България е в Европейския съюз. Ще работила за осъществяване на следните цели, които да направят България по добро място за живот:
-Цялостна реформа на образователната система, която да гарантира на всяко дете достъп до качествен и ползотворен учебен процес. Основни цели на реформата трябва да бъдат оптимизация на учебните материали и учебниците, осъвременяване на програмите, подкрепа на преподавателите и усилена работа върху развитие на професионалното обучение, което да развие професионални компетентности и умения.

-Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за семейства с деца, с фокус върху децата с увреждания и децата със специални образователни потребности.
-Оптимизиране на публичните разходи в социалната и здравната сфера и образователния сектор, без нужда от увеличаване на данъчната тежест върху гражданите.
-Защита и подкрепа на уязвимите групи и хората с увреждания.