Минчо
Петров
66

Стара Загора - преференция №111

Минчо Петров е собственик на бизнес, който се занимава с консултантски, имиграционни и счетоводни услуги на територията на Великобритания от 2009 г. През последните над десет години работи и в сферата на дигиталното предприемачество. Завършил е Счетоводство и контрол в Стопанска Академия “Д. Ценов” в Свищов. Включва се в редица доброволчески акции.

Ще работи за промяна на стереотипа, че в Западна Европа e по-хубаво, отколкото у
нас. Желае децата ни да не дишат праха на непочистените улици, а да играят на модерни, вълнуващи gemcku площадки. Ще работи за оставането им в града и обучението им в иновативни училища.
Негов приоритет е реорганизацията в стопанисването и поддрьжката на града.
Ще работи за привличане на нови инвеститори и промяна в облика на града.