Мирослава
Валентинова Маджарова
66

Търговище - преференция №107

Кандидат за Общински съвет

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Подобряване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги на всички жители на община Търговище
– Мотивиране на активното участие на гражданите в изработването и реализирането на местни и регионални политики във всички области
– Информиране на гражданите по достъпен начин и в подходящи комуникационни канали за чистотата на въздуха, водата и почвата в общината, както и реализиране на инициативи за подобряването им
– Обединяване капацитета и ресурсите при решаването на важни за общината проблеми между граждани, неправителствени организации, институции и местна власт

Мирослава Маджарова работи за активното развитието на доброволчеството и гражданското общество. Има дългогодишен опит като обучител по програми, целящи предоставяне на равен достъп до образование на децата в България, ранно детско развитие и права на човека. Част е от работните екипи на застъпнически кампании по различни каузи: майчино и детско здраве, активно гражданско участие, безплатни детски градини и в сферата на образованието. Магистър по „Психологично консултиране“ – до момента във ВСУ „Черноризец Храбър“.