Митко
Иванов
66

Бургас - преференция №107

Митко Иванов е художник от Бургас. Занимава се с иконопис и църковна стенопис. Историографията и опазването на културно-историческото наследство на Бургас са другото му основно занимание. Автор на над 300 статии и интервюта, свързани основно с опазването на културно-историческото наследство на Бургас, както и на четири книги, в т.ч. съавтор в капиталния труд „История на Бургас“. Ще работи за преосмисляне, развитие и надграждане на културно-историческото наследство на града.