Митко
Кунчев
66

Русе - преференция №102

Митко Кунчев е управител на сдружение „Проект 7000“, бил е учител по математика и дългогодишен директор на МГ „Баба Тонка“ в Русе. Автор е на много публикации по математика и различни проблеми на образованието. Избран е за общински съветник в Русе на изборите през 2019 г. Избран е за народен представител от листата на “Демократична България” в 45-ото Народно събрание през април 2021 г. Приоритет в дейността му ще бъде подобряване качеството на образованието в община Русе и развитието на училищния и масовия спорт.