Момчил
Даскалов
66

София - преференция №136

Над 30 години управлява екипи и процеси в различни сфери. От 15 години работи в областта на управление на авторски права в музиката, през последните години с фокус към проекти за дигитализация на административните процеси. В професионалния си и личен път е полагал усилия за подобряване на цялостната среда у нас – работна, жизнена и обществена.