Надежда
Георгиева Йорданова
11

23 МИР - преференция №104

Надежда е юрист с експертиза в областта на административното и търговското право, обществените поръчки и проекти, финансирани от ЕС и международни организации.

Каузата на Надежда, за която тя работи от над 15 години: България да има модерна публична администрация, в услуга на гражданите. Надежда вярва, че обществото ни има нужда от надеждни и устойчиви институции, за да просперира.

Тя е съавтор на законопроектите за електронно гласуване и гласуване по пощата, предложени от “Демократична България” още през 2018 г., както и на законопроекта за видеонаблюдение при преброяване на вота. Била е началник на политическия кабинет на Христо Иванов в Министерство на правосъдието (2014 – 2015 г.). Омъжена е и има един син.

Ако я подкрепите, в 45-ото Народно събрание Надежда ще работи за повече отчетност и прозрачност на институциите.