Надежда
Христова
66

Гурково - преференция №102

Надежда Христова е дипломиран икономист-маркетолог от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Квалифициран агроном от Аграрния университет в Пловдив. От 2004-а година до днес работи като мениджър “Продажби” във фирма за производство на метален амбалаж в Гурково.