Надежда
Костова Пампорова
14

Добрич - преференция №110

Арх. Надежда Пампорова е професионалист в областта на устройственото планиране и градската среда, с опит в административното управление на общинско и областно равнище. Тя е член на ръководството на местна организация на “Да, България!” в Добрич.
Участва с активна дейност в световна хуманитарна организация, в еко сдружение “ДоброЖънци” за чисто земеделие, чиста храна и чисти отношения между хората, както и в гражданска инициатива “Глобален Добрич”, обединяваща усилия на добричлии от близо и далеч за по-добро бъдеще.

Надежда вярва, че образованието на всички младежи е определящо за разцвета на цялото общество – за икономическо развитие, за професионален баланс, за чиста природа, за здраве. За да постигнем този разцвет, тя ще работи за разработването на подходящи за детските възможности образователни програми, базирани на ежегодни лични успехи, а не на съревнователен подход. Надежда е родена в Добрич. Израснала е в родния си град и Балчик. Омъжена е и има двама сина и една дъщеря.