арх.Надежда
Пампорова
66

Добрич - преференция №103

Надежда Пампорова е архитект в Добрич с опит, както в проектантската дейност, така и в административното управление. Граждански активна в Добрич, тя отстоява социалната роля на градската среда и необходимостта от промяна на нагласата на младите към образованието.

Съпруга и майка на три деца, тя насочва вниманието към силата на културата за изграждане на мироглед и отговорно участие в обществения живот. Инициатор на събития в областта на опазването на околната среда и опознаването на родния край. Работи за насърчаване социалната активност на местните хора в полза на общността.