Наталия
Попова
66

Благоевград - преференция №108

Наталия Петрова Димитрова-Попова има съвместна магистърска степен по “Управление на градската и околната среда” от Университет Вагенинген и Университет „Еразъм“, Холандия и бакалавърската степен по Приложна икономика и Бизнес администрация от Американския университет в България. Тя притежава над 20 годишен опит в управлението на проекти в области като водоснабдяване и канализация; управление на отпадъците; изменение на климата; опазване на околната среда; борба с корупцията и прозрачност при разходване на публичните средства.

Приоритети: 

  • Подобряване и опазване качеството на атмосферния въздух
  • Запазване и разширяване на зелената система
  • Подобряване на условията и инфраструктурата за масов спорт