Неджиб
Акиф
66

Руен - преференция №101

РОДЕН 17.02.1978 ГОД.
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
БДЖ – РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ