Никола
Баев
66

Средец - преференция №115

Никола Светлов Баев е роден през 2004-а година в Средец. През 2023-а година завършва ПГМЕЕ- ,,Ел обзавеждане на производството‘‘ през 2023-а година.