Николай
Александров
66

София - преференция №142

Семеен с две деца. Икономист. От 2019г. до момента – кмет на район ” Оборище”. С 25 годишен, трудов опит като предприемач в областта на машиностроенето.