Николай
Георгиев Георгиев
12

Ямбол - преференция №106

Инженер с дългогодишен опит в сферата на транспорта,
логистиката и финансите.
Лична кауза: “Гласувай умно, за да не е трудно след това”.