Николай
Георгиев Георгиев
25

16 МИР - преференция №108

Инженер с дългогодишен опит в сферата на транспорта,
логистиката и финансите.
Лична кауза: “Гласувай умно, за да не е трудно след това”.