Николай Гергинов Танчев

Николай
Гергинов Танчев
11

Варна - преференция №105

Николай Танчев е дългогодишен туристически сътрудник, представител на немски туроператори. Работил е в България и Австрия, цели да приложи европейски практики в защита на малкия бизнес, сезония работник и стартиращото предприемачество. Има дългогодишен опит като експерт в туризма, познава проблемите на местната бизнес и екологична среда. Той е член на местния съвет на „Да, България!“ и председател на екологична организация в обществена полза.

Има висше икономическо образование със специалност „туризъм”. Участва активно в екологични инициативи, туристически работни групи и кампании в помощ на зелени политики, социално уязвими граждани и застрашени места.

Николай цели да съдейства за икономическо възстановяване на българския туризъм от съвременната финансова криза. Застъпва се за тази кауза чрез предложения от мерки и реформи, които да подпомогнат бранша, неговото развитие и устойчивост. Ангажира се за една здрава градска среда чрез нормативни промени гарантиращи устойчиви политики и съвременни екологични стандарти.

Николай е роден във Варна, на 41 години, семеен, с две деца. Израснал е в семейство с дългогодишен опит в туризма. Работил е почти всяка позиция в бранша и познава възможностите и проблемите на малкия бизнес в района и опазването на околната среда.

Гражданите заслужават ангажирани институции, силна държава, просперитет и здрава околна среда!

Нагоре