Николай
Коларов
66

Дупница - преференция №115

Николай Коларов е бил дългогодишен заместник председател на мъжки хор “Свети Иван Рилски”. Така става един от многото културни дейци в Дупница, сблъскали се от първо лице с проблемите, породени от недостатъчното финансиране на културата, в град – родно място на велики творци.

Председател е на “Контролния съвет” към ТД”Рилски езера”, а към Рила – планината, с която има неразривна връзка повече от 35 години, изпитва дълбока почит и обич.
Възпитан в традиционните ценности православен християнин, той е бил два мандата църковен настоятел на храм “Свети Вмчк Георги” в Дупница.

Неглижирането на културата и липсата на местна политика, възстановяваща Дупница като отправна точка за туристически маршрути, го кара да търси и намери решения на тези проблеми. Проблеми, които са решими при промяна на визията и местните политики.

Петдесет годишния Николай Коларов получава транспортно образование, което го превръща в специалист по транспорт и логистика. Работил е като: “Завеждащ сектор Транспорт” в ” Марена” Дупница; “Специалист Транспорт” в холдинг от фирми, свързани с реализиране на европроекти и управление на големи предприятия в София; “Началник Транспорт” на фирма с международен автомобилен транспорт в София. Завършва курс в “НКЖИ” за “Ръководител движение” и в момента работи като такъв в “УДВГД” София, но продължава да живее в Дупница, въпреки неудобството на ежедневното пътуване. Семеен е с едно дете.