Николай
Любенов
66

Левски - преференция №101

Николай Атанасов Любенов
На 53 години,семеен с две деца
Образование ‐висше икономическо в Стопанска Академия Д.А.Ценов
Предприемач в дребния и среден бизнес от 1991г
Общински съветник 2 мандата 2015‐2019г.
и 2019‐2023г.
Сега кандидат и водач на листа за Общински съветник от ПП‐ДБ в Община Левски