Николай
Янков Сиджимов
30

София Област - преференция №105

Николай Сиджимов е Изпълнителен директор на Асоциацията на еколозите от общините в България. Работи в областта на околната среда от 1991 година като еколог в Община Сливен. Бил е Изпълнителен директор на Регионален Център за Икономическо Развитие, Фондация Подслон за Човечеството, член на Международната Асоциация по управление на отпадъците. Завършил Софийски университет Климент Охридски, специалност Екология и опазване на околната среда. Специализирал в САЩ, Университета на Уисконсин, преминал обучения в Япония, Швеция, Дания и Испания.

Като специалност и активен гражданин подкрепя каузите за чиста природа, устойчив климат и зелена икономика. С ясни политически и граждански убеждения и принципи, той е следван и подкрепян от колегите и приятелите си.

Като народен представител Николай Сиджимов ще бъде винаги сред избирателите си. Ще поставя проблемите на хората в пленарната зала директно и открито.

Моите причини да участвам в тези избори са желанието ми се даде възможност на законодателно ниво за необходимите промени в областта на управление на околната среда,  устойчивото развитие и ресурсната ефективност.

Смятам, че моите знания, умения и практическа подготовка, както и познаването на проблемите в сектора,  ще ми позволят да помогна за тяхното решаване.

Приоритетите на Николай са:

  • Чиста и здравословна околна среда
  • Нулеви отпадъци и кръгова икономика
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Устойчив, екологичен и безопасен транспорт