Нона
Загорска
66

Родена на 06.02.1960 година в с. Попинци, в семейството на Гина Иванова Чардакова и Георги Николов Чардаков. Вдовица. Има две деца и три внучета.
Основното си образование завършва в ОУ “Отец Паисий“, село Попинци, средно – специално в Техникум по икономика „Васил Левски“ в Пловдив, специалност „Организация на машинната обработка на икономическата информация“, придобита квалификация – „Икономист – проектант“ и висше образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив – степен бакалавър „Стопанско управление“.

Трудовият ѝ стаж започва през 1979-а година на МОК “Медет“ в Панагюрище като плановик и счетоводител. От 1982-а г. до 1988-а г. работи като счетоводител в „МОК“Панагюрски мини“ в село Елшица. От 1988-а година до 2007-а година служи в кметството на село Попинци – главен специалист финансова дейност. От 2007 г. до 2015 г. е кмет на село Попинци. От 2017 г. до 2019 г. в „Автотранс-1“ООД – счетоводител – оперативен. От 2019 г. до момента в „Деян Александър“ЕООД – счетоводител – оперативен.

Уменията и познанията ѝ като финансист, уменията ѝ за работа в екип и постиженията като кмет на село Попинци – два мандата я мотивират да се кандадитира отново на предстоящите местни избори.