Павлин
Стефанов
66

Плевен - преференция №114

Павлин Стефанов е доктор по дентална медицина, отдаден на работата си. Завършил е средното си образование в Плевен и висшето, по дентална медицина, в Медицинския университет във Варна. Бил е председател на районната колегия на Българския зъболекарски съюз. Ще работи за достъпни и прозрачни местни институции, развитие на общинската инфраструктура, подобряване на бизнес средата и утвърждаване на Плевен като регионален и национален медицински център.